เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักกับบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด

สตาร์มันนี่

ภาพสาขาบ้านค่าย (เปิดบริการ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560)


บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (Star Money Co., Ltd.) เป็นบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในเครือบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (Thanathiwat Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 หรือกว่า 30 ปีมาแล้ว โดยสตาร์มันนี่ ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้านไฟแนนซ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถบัส และรถเพื่อการเกษตรที่มีเล่มทะเบียนทุกชนิด รวมทั้งสินเชื่อบ้านและที่ดิน ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยปัจจุบันสตาร์มันนี่มีสาขากระจายอยู่ในภาคตะวันออกรวมกว่า 80 สาขา และตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่เพื่อบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงจนครบ 100 สาขาภายในปี พ.ศ. 2562 นี้ และจะขยายสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป

นโยบายและวิสัยทัศน์

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินทุนในทุกระดับอาชีพ ทั้งการใช้เงินเพื่อการรักษา การส่งบุตรหลานเล่าเรียน และการลงทุน ด้วยเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อที่ง่ายดายไม่ซับซ้อน และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำตามแนวคิดของคุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานบริษัทในปัจจุบัน โดยเน้นถึงความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม คำนึงถึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า และตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ สตาร์มันนี่จึงยึดหลักนโยบาย 5 ประการในการดำเนินธุรกิจดังนี้


  1. ทำธุรกิจด้วยความขยันอย่างหนัก เพื่อรองรับผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมากและทั่วถึง
  2. ทำธุรกิจอย่างสุจริต ซื่อตรง และมีความยุติธรรม เพื่อเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้
  3. ทำธุรกิจด้วยใจรักบริการ ดูแลด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
  4. ทำธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
  5. ทำธุรกิจให้เป็นสถานประกอบการที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และตอบแทนสังคมได้

กลุ่มธนาธิวัตถ์

กลุ่มธนาธิวัตถ์ (Thanathiwat Group) เป็นกลุ่มบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในภาคตะวันออกที่ก่อตั้งขึ้นมากว่า 30 ปี โดยประกอบไปด้วย (1) บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (2) บริษัท ธนอาทร จำกัด (3) บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ให้บริการธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้


  1. ธนาธิวัตถ์ - บริการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และจักรยานยนต์ทั้งสดและผ่อน
  2. ธนอาทร - บริการรับจำนำทรัพย์สินมีค่า และรับฝากทรัพย์สินในระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
  3. สตาร์มันนี่ - บริการสินเชื่อแบบมีสินทรัพย์ค้ำประกันทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บ้าน และที่ดิน

© 2016-2019 Star Money Co., Ltd. All Rights Reserved | Design by W3layouts | Costumize by Techaholic