โครงการ "ล็อตเตอรี่ ขึ้นบุญ"

ล็อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมีค่า สามารถนำมาบริจาคให้ผู้พิการนำไปใช้ประโยชน์ได้

วันที่ 01/02/2019 CSR

สตาร์ มันนี่ นำล็อตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 89,773 ฉบับ ไปบริจาคให้แก่ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อนำไปทำดอกไม้จันทน์ หรือพวงหรีดเสริมรายได้


ผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด / ลูกค้า / อบต.วังหว้า / กลุ่ม อสม. หมู่4 ต.แกลง


ตั้งแต่วันที่: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2562เป้าหมาย: จำนวนล็อตเตอรี่ 2,000 ฉบับ
ความสำเร็จ: จำนวนล็อตเตอรี่ 89,773 ฉบับ


ที่มา: Star Money Team

© 2016-2020 Star Money Co., Ltd. All Rights Reserved | Design by W3layouts | Costumize by Techaholic