แจกน้ำดื่มในงานมินิมาราธอน

สตาร์ มันนี่ ร่วมแจกน้ำดื่มให้ผู้แข่งขันในงาน รักษ์แสม รักษ์เสมอ มินิมาราธอน

วันที่ 17/02/2019 CSR

สตาร์ มันนี่ ร่วมนำน้ำดื่มไปแจกให้แก่นักกีฬาวิ่ง ภายในงาน รักษ์แสม รักษ์เสมอ มินิมาราธอน


ผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด


วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2562ที่มา: Star Money Team

© 2016-2020 Star Money Co., Ltd. All Rights Reserved | Design by W3layouts | Costumize by Techaholic