PTT RAYONG ACADEMY

สตาร์ มันนี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน PTT RAYONG ACADEMY

วันที่ 30/08/2019 CSR

พีทีที ระยอง อะคาเดมี เป็นโครงการของสโมสร พีทีที ระยอง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ พัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลแก่นักฟุตบอลเยาวชน ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการ และปลูกฝังระเบียบวินัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต


โดยโครงการนี้จะคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนท้องถิ่น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาฟรี พักอาศัยฟรี ที่แคมป์นักกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่นักฟุตบอลมืออาชีพของสโมสรที่มา: Star Money Team

© 2016-2020 Star Money Co., Ltd. All Rights Reserved | Design by W3layouts | Costumize by Techaholic