ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม 
1 มิถุนายน 2563

STAR MONEY GIVE FOR GOOD

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม 
21 เมษายน 2563

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง

สตาร์ มันนี่ ให้การสนับสนุน มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม 
21 เมษายน 2563

โครงการ "วิ่งเพื่อน้อง"

โครงการวิ่งการกุศล ระดมเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม 
21 เมษายน 2563

สนับสนุน PTT RAYONG ACADEMY

สตาร์ มันนี่ให้การสนับสนุน PTT RAYONG ACADEMY

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม 
21 เมษายน 2563

โครงการ STAR GREEN OFFICE

ปลูกฝังให้พนักงานภายในองค์กร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม 
21 เมษายน 2563

แจกน้ำดื่มงาน รักษ์แสม รักษ์เสมอ มินิมาราธอน

น้ำดื่มไปแจกให้แก่นักกีฬาวิ่ง ภายในงาน รักษ์แสม รักษ์เสมอ มินิมาราธอน